bg
{{ errorMessage }}
{{ successMessage }}
On Page SEO checker graphics

On Page SEO-analys

Det här SEO-verktyget hjälper dig att identifiera vanliga problem med on page SEO för en specifik URL och ett sökord. Rapporten inkluderar information om hur du kan åtgärda de mest kritiska problemen enligt de aktuella vedertagna riktlinjerna för SEO.


Genomförda test

11379591

Tester med alla rätt

730

Genomsnittlig poäng

67

Om verktyget

Syftet med verktyget är att hjälpa de som jobbar med SEO att snabbt identifiera vanliga misstag som är relaterade till on page SEO. Verktyget analyserar inte off page-faktorer som exempelvis länkar och inte heller innehållets kvalitet.

Använd verktygets poängsättning som ett grovt estimat på hur väl din sida är SEO-anpassad. Kom ihåg att användarupplevelsen trumfar det mesta. Implementera inte våra förslag om det inte kan bli ett naturligt inslag på din specifika sida!

Hur funkar det?

Verktyget laddar ner källkoden för den valda URL’en. Källkoden används sedan som grund till en analys som identifierar vanliga misstag och bristen på vedertagna SEO-faktorer som gör att sidan har lättare att få en bättre placering i Google och andra sökmotorer.

Några exempel på SEO-faktorer som poängsätts:

Vanliga frågor

Är on page SEO fortfarande viktigt 2020?

Ja, on page SEO är fortfarande mycket viktigt. Du bör se din on page SEO som en grundbulten i din SEO. Utan en ordentlig och stabil grund kan du aldrig nå den position du arbetar så hårt för att nå. Du kan komma väldigt långt utan att få full pott på en eller flera faktorer, men dessa faktorer kan vara avgörande när sökmotorerna ska rangordna dig och din konkurrent.


Jag fick full poäng, men jag rankar ändå inte! Varför är det så?

Du bör se din on page SEO som grunden för din webbplats. Men SEO idag handlar mycket om externa rankingfaktorer. Googles rankingalgoritmer baseras på över 200 olika rankingsignaler.


Jag fick mindre än 50 poäng, men jag rankar nummer ett. Hur kommer det sig?

Det är omöjligt att säga varför du rankar som du gör, enbart baserat på din on page SEO-poäng. Det kan bero på att konkurrensen på sökordet eller sökfrågan är mycket låg. Det kan också vara så att de yttre faktorerna, såsom tillbakalänkar, är mycket starka. Du bör också se till att resultatet du ser inte är ditt personliga sökresultat. Använd alltid en extern Rank Tracker för att få exakt ranking data, som Wincher till exempel.


Hur kan min konkurrent med mycket lägre on page poäng ranka bättre än mig?

On page är bara några få av många olika faktorer som sökmotorer tittar på när de bygger sitt index. Externa signaler som bakåtlänkar spelar fortfarande en stor roll inom SEO.

Titel

En välformulerad titel kommer att ha en positiv effekt på din sidas on page SEO . För att skriva en så bra titel som möjligt bör du se till att ditt huvudsökord nämns tidigt, är enkel att läsa för en människa och att titeln verkligen återspeglar innehållet på sidan. Längden på titeln är också mycket viktigt. Du vill att titeln ska vara så lång som möjligt, utan att den kortas ner av Google eller andra sökmotorer.

En bra titel är vanligtvis mellan 30 och 60 tecken lång. En vanlig missuppfattning är att Google har en gräns på hur många tecken titeln får vara, men så är inte fallet. År 2020 är längden för en titel baserad på hur många tecken som ryms på 600 pixlar i bredd. Eftersom olika tecken har olika bredd är det omöjligt att säga exakt hur många tecken som kan används. I vissa fall bestämmer sig Google för att korta ner titlar som normalt skulle ha rymts inom avgränsningen på 600 pixlar.

Hur man skriver en bra SEO-titel 2020


Se till att:

 • Ha ditt huvudsökord i början eller tidigt av titeln
 • Gör den lätt för människor att läsa
 • Se till att den återspeglar sidans innehåll

Undvik:

 • Att proppa titeln full av sökord
 • Att bara använda versaler
 • Att ha en för lång titel

Vad vår On Page SEO-Analys tittar på:

Vårt SEO on page-verktyg kollar på titelns längd samt om och var ditt fokussökord visas. Ju tidigare sökordet visas, desto bättre.

Rubriker

Dina rubriker bör återspegla innehållet på din sida samt hjälpa användaren att förstå hur sidan är strukturerad. H1-rubriken är huvudrubriken och du bör endast använda en H1-rubrik per sida. Du bör nämna ditt fokussökord så tidigt som möjligt i rubriken och den totala längden på rubriken bör inte vara längre än 40 tecken.

Du bör också se till att använda andra rubriker som H2, H3, H4 och så vidare. Det finns ingen gräns för hur många H2-rubriker du kan använda, men låt det inte gå till överdrift. Använd hellre underrubriker, till exempel H3, H4, H5 (och så vidare), för att strukturera din sida på ett lättförståeligt och logiskt sätt. Huvudsyftet med rubrikerna bör alltid vara att hjälpa användaren att förstå strukturen på din sida och ditt innehåll.

Hur man skriver en bra SEO rubrik 2020


Se till att:

 • Ha ditt fokussökord tidigt i H1-rubriken
 • Sträva efter att göra det lätt för människor att förstå
 • Se till att rubriken återspeglar sidans innehåll

Undvik:

 • Att proppa rubriken full av sökord
 • Att göra rubriken för lång, det rekommenderas att du håller dig under 40 tecken
 • Att placera H1-rubriken långt ner. H1-rubriken ska alltid placeras följt av resten av innehållet

Vad vår On Page SEO-Analys tittar på:

Vår on page-analys kollar om ditt sökord förekommer i din H1-rubrik, hur tidigt det visas och att rubriken inte är för lång.

Innehåll

Till innehåll räknas allt på en webbsida som visas för användaren. Den viktigaste typen av innehåll, sett ur ett SEO-perspektiv, är text. Ditt textinnehåll ska vara minst 500 ord, men helst längre. Även om sökordsdensiteten inte anses vara en rankingfaktor längre, så rekommenderas det givetvis att ditt huvudsökord nämns åtminstone ett par gånger. Se också till att använda synonymer och varianter av ditt sökord i din artikel. Ditt huvudfokus bör alltid vara att förse användaren med högkvalitativt innehåll som uppfyller dennes search intent.

Flera undersökningar visar att ju längre innehåll du har, desto bättre rankar du. Undersökningar påvisar också att längre artiklar har en tendens att attrahera fler naturliga tillbakalänkar. En artikel på 1000 ord eller mindre har i genomsnitt 2 tillbakalänkar, medan textinnehåll på över 3000 ord har ett genomsnitt på 4. Även om tillbakalänkar inte är något vi tittar på i vår On Page SEO-Analys, så är det en viktig del av helheten.

Hur man skriver bra SEO-texter 2020


Se till att:

 • Ha ditt huvudsökord tidigt i innehållet
 • Skriv primärt för människor, inte sökmotorer
 • Använda varianter och synonymer av sökordet genom hela artikeln

Undvik:

 • Att proppa texten full av sökord på ett onaturligt sätt

Vad vår On Page SEO-Analys tittar på:

Vår On Page SEO-Analys kollar att du har tillräckligt mycket innehåll på sidan och att ditt sökord nämns åtminstone ett par gånger genom hela textinnehållet.

Meta

När det kommer till metataggar finns det en hel del olika. Men för majoriteten av webmasters är det bara en metatagg som är viktig för SEO numer. Meta Keywords till exempel är sen länge borta som rankingfaktor.

Meta Description å andra sidan, är den beskrivning av din webbplats som visas under titeln och URLen på resultatsidan i Google, och andra sökmotorer. Den är fortfarande mycket viktigt. Men precis som med titeln så finns det inget exakt antal tecken att förhålla sig till, utan är också definierat av pixlar. Det finns dock en rekommendation, att hålla sin Meta Description runt 120 - 160 tecken. Försök att hålla de viktigaste sakerna, som ditt sökord, bland de första 120 tecknen. På resultatsidan i sökmotorerna visas olika antal tecken baserat på om användaren söker på mobil eller desktop, då både layout och skärmstorlekar skiljer sig åt.

Det är mycket vanligt att Google, och andra sökmotorer, ignorerar din fördefinierade Meta Description och använder en som de tycker är mer passande. Detta är oftast baserat på sökfrasen. Om sökfrasen inte finns med i din Meta Description till exempel, så kommer sökmotorn vanligtvis att välja en Meta Description från en del av ditt textinnehåll som matchar den specifika sökfrasen.

Hur man skriver en bra Meta Description 2020


Se till att:

 • Nämn ditt sökord tidigt i Meta Description
 • Se till att den viktigaste informationen finns bland de första 120 tecknen

Undvik:

 • Att proppa beskrivningen full av sökord
 • Att skriva en för lång beskrivning

Vad vår On Page SEO-Analys tittar på:

Vi kollar att ditt sökord nämns så tidigt som möjligt i din Meta Description.

Media

Eftersom sökmotorer inte läser bilder, åtminstone inte ännu, är det mycket viktigt att se till att sökmotorerna förstår vad din bild representerar. Du kan enkelt åstadkomma detta med hjälp av Alt-taggen. Alt-taggen bör först och främst beskriva vad som finns på bilden, men du bör också försöka få in ditt sökord här. Det bör således inte finnas någon motsättning i detta, eftersom du vill använda relevanta bilder för ditt innehåll.

Andra faktorer som kommer att påverka din SEO på ett positivt sätt är att döpa filen till ett relevant namn, istället för att bara använda en slumpmässig uppsättning bokstäver och siffror. Använd ett filformat som stöds av de flesta sökmotorer, som. png,. jpeg eller. gif. Se också till att bilden komprimeras till en anständig filstorlek. Stora filer kommer att sakta ner hela webbplatsen och kommer definitivt att leda till en sämre användarupplevelse, och så småningom kan det ha en negativ effekt på din SEO. Att använda en bildtext hjälper också Google att förstå innehållet i bilden.

Hur du gör din media SEO-vänlig 2020


Se till att:

 • Nämn ditt huvudnyckelord i Alt-taggen
 • Håll filstorleken nere, utan att kompromissa med bildkvaliteten
 • Använd en bildtext för din bild, om situationen tillåter det

Undvik:

 • Att använda bilder istället för text om du vill att sökmotorerna ska förstå innehållet

Vad vår On Page SEO-Analys tittar på:

Vi kollar att du använder Alt-taggen och att sökordet nämns i den.

Kod

Sett ur ett SEO-perspektiv så uppskattar Google och andra sökmotorer en välstrukturerad och välkodad webbplats. Extern CSS är ett exempel. Men storleken på källkoden bör också vara i proportion till vad som är synligt för användaren. Mellan tummen och pekfingret så rekommenderas det att minst 20% av källkoden är innehåll och andra saker som användaren faktiskt kan se.

Även om de flesta av sökmotorernas botar, såsom GoogleBot, kör och renderar JavaScript i viss utsträckning, så är det fortfarande mycket viktigt att du ser till att ditt innehåll faktiskt blir indexerat, och inte fastnar i massor av JavaScript eller andra skriptspråk.

Hur man skriver SEO-vänlig kod 2020


Se till att:

 • Håll dig till en struktur som är vettigt för både människor och sökmotorer
 • Återanvända så många element som möjligt
 • Se till att allt är indexerbart

Undvik:

 • Att använd inline-CSS, om det inte är absolut nödvändigt
 • Att använd stora mängder JavaScript, och andra scriptspråk

Vad vår On Page SEO-Analys tittar på:

Vi kollar att du använder extern CSS-fil och att minst 20% av din källkod består av element som är synliga för användaren.

Prestanda

Tiden det tar för din webbplats att ladda är mycket viktigt. Framför allt för att ge användarna bästa möjliga upplevelse när de besöker din sida. Men också för SEO. Om din webbplats är långsam kan det indirekt påverka din rankning negativt. Om din webbplats är superlångsam kommer det att ha en direkt effekt på din ranking.

Det finns flera faktorer som påverkar din webbplats hastighet och laddningstid. Investera i bättre hosting och ett CDN hjälper vanligtvis, men det finns en hel del andra faktorer att ta hänsyn till. Storleken på filer, till exempel bilder. Externa skript och API-anrop är andra.

Så förbättrar du din sidas prestanda och hastighet 2020


Se till att:

 • Håll filstorleken till ett minimum
 • Använd lazy-load om din webbplats är stor
 • Använd ett CDN för att leverera tungt innehåll, som exempelvis bilder
 • Håll externa förfrågningar till ett minimum
 • Se till att du har hosting som kan hantera din trafik

Undvik:

 • Att använd gratis eller billiga hosting-lösningar

Vad vår On Page SEO-Analys tittar på:

Vi kollar hur snabbt din webbplats svarar på anrop. Helst bör det första svaret inte ta mer än 0,2 sekunder. För att få en mer heltäckande rapport över din webbplats hastighet och prestanda rekommenderar vi att du använder ett dedikerat analysverktyg för just webbplatshastighet och prestanda, till exempel PageSpeed Insights från Google.

URL

Det finns många fördelar med att ha snygga och lättlästa webbadresser, samt en ordentlig URL-struktur. Ur ett användarperspektiv är det mycket lättare att snabbt kunna se på vilken sida du befinner dig baserat på webbadressen, istället för att bara se ID på sidan i fråga. Men det har också en direkt och indirekt positiv effekt på din SEO. Det är även starkt rekommenderat att ha ditt sökord i webbadressen också.

SSL är en annan faktor som kommer att påverka din SEO. Med ett giltigt SSL-certifikat kommer dina webbadresser att börja med https:// istället för http://, vilket innebär att din webbplats är säker. Det är inte jättestor rankingfaktor ännu, men det blir allt viktigare för varje år som går. Om Google är osäker på vem som borde ranka för en viss sökfras så kan en sak som SSL vara det som är avgörande. Saknar du ett SSL-certifikat så kommer också många moderna webbläsare att flagga din webbplats som osäker hos användaren, vilket är motsatsen till vad du vill åstadkomma. Du vill givetvis skapa förtroende. Idag finns det en hel del gratis alternativ för att skaffa ett SSL-certifikat, så detta bör vara en no brainer.

Hur man skapar en bra URL-struktur 2020


Se till att:

 • Se till att webbadresserna kan läsas av en människa
 • Om du har en stor webbplats, se till att dina URLer följer en logisk trädstruktur

Undvik:

 • Att ha onödigt långa webbadresser

Vad vår On Page SEO-Analys tittar på:

Vårt On Page SEO-verktyg kollar om din webbadress innehåller ditt sökord samt om du använder SSL och HTTPS-kryptering på din webbplats. .

Trusted by Evoke Raketech Catena media Hummingbird Semwerkt SEO